Jur. kand. Cecilia Eriksson Juristbyrå ABKONTAKTA OSS

Image description

Cecilia Eriksson


Cecilia Eriksson avlade en jur. kand. examen vid Uppsala Universitetet. År 2013 startade Cecilia sin egen juristbyrå som är belägen i Gamla Väster i Malmö.


Välkomna!
Image description

Familjerätt

Vi företräder klienter i familjerätt och hjälper dig med alla frågor under paletten som hör familjelivet till.


Familjerätt innefattar förhållanden som rör livets olika skeden. Vänd dig till oss när du vill skriva äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och när du söker en jurist vid skilsmässa, bodelning eller vårdnadstvist.

 

 

Bildbeskrivning

Personskadereglering

Om Du råkar ut för en skada har Du rätt att få skadestånd av den som är ansvarig för att Du skadade Dig. Det kan till exempel röra sig om trafikolycka, misshandel eller personskada. Som skadad skall Du sättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. 


Vi företräder klienter i förhållande till huvudmannen och försäkringsbolaget i skadeståndsfrågor för bland annat
inkomstförlust, faktiska kostnader, t ex sjukvårdskostnader, sveda och värk samt för lyte och men. 

 

Bildbeskrivning

Byrån

Vi är en juridisk fullservicebyrå som företräder klienter i hela Sverige. Vi ger våra klienter all vår samlade kunskap i ett personligt bemötande och tar hand om alla rättsliga och ekonomiska frågor som rör företag, privat- och familjeliv. Vi företräder även våra klienter vid rättsprocesser inför domstol och myndigheter. Juristbyrås huvudkontor är centralt beläget på Gamla Väster i Malmö.