Jur. kand. Cecilia Eriksson Juristbyrå ABKONTAKTA OSS

Om Oss


Cecilia Eriksson avlade en jur kand examen vid Uppsala Universitet.  


Vi hjälper Er med


Affärsjuridik
Arbetsrätt
Arvs- och familjerätt
Bodelning
Bolagsrätt
Brottsmål
Enskild egendom
EU- och konkurrensrätt
Fastigheter
Företagsöverlåtelse
Försäkring
Giftorättsgods
Gåvobrev
Immaterialrätt

IT-rätt
Marknadsrätt
Medierätt
Miljörätt
Myndigheter
Offentlig upphandling
Samboavtal
Samäganderätt
Skadestånd
Skatter
Socialrätt
Testamente
Tvistelösning
Underhållsbidrag
Äktenskapsförord
Äktenskapsskillnad

 

Mänskliga Rättigheter

 

Mänskliga Rättigheter innehåller de grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten till en rättvis rättegång, att inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr, rättigheter för att tillgodose grundläggande mänskliga behov, till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning.

Skadeståndsrätt


Utöver familjerätt är skadeståndsrätt det område som kanske flest personer kommer i kontakt med under sin livstid. Skadestånd kan bli aktuellt av en mängd anledningar och utges av både myndigheter, företag och privatpersoner. Vanligast förekommande ärenden är fråga om ersättning från försäkringsbolag, exempelvis efter en trafikolycka eller annat olycksfall, ersättning till dig som utsatts för brott, ersättning för patientskada samt vid avtalsbrott.

Asyl- och Migrationsrätt

 

Att veta var man har sitt hem och få bygga sitt liv är en essentiell utgångspunkt i en människas liv. 

 

Asyl-och migrationsrätt är de processer som behandlar utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period.

 

Vi kan hjälpa dig som söker asyl i Sverige eller som av någon annan anledning vill få uppehållstillstånd här t ex på grund av anknytning till någon i Sverige eller på grund av studier.

Vi kan även hjälpa dig med att söka svenskt medborgarskap eller visum till någon som ska besöka dig.


Familjerätt


Vi är en fullservicebyrå inom familjerätt och hjälper dig med alla frågor som hör familjelivet till.

 

Familjerätt innefattar förhållanden som rör livets olika skeden. Vänd dig till oss när du vill skriva äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och när du söker en jurist vid skilsmässa, bodelning eller vårdnadstvist.Privatperson


Vi arbetar med starkt engagemang för dig som privatperson i frågor som rör din familj, ditt boende, dina kontakter med myndigheter, arbetsgivare och försäkringsbolag samt tvister som kan uppkomma i förhållande till företag eller andra privatpersoner.Företagande


Är du företagare hjälper vi dig med alla frågeställningar som kan uppkomma i anslutning till din verksamhet, att förebygga eventuella problem och, naturligtvis, att lösa de problem som redan uppkommit.

 

 

Länkar


Brottsofferjouren är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov. 

 

Domstolsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och har till uppgift att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden.


Försäkringskassan ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. 

Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid landets häkten.


Kronofogdemyndigheten är den statliga myndighet som arbetar med skulder och skuldsanering. Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvar för geografisk information, fastighetsindelning etc. 


Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans.

 

Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap.


 Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Skatteverket är en statlig svensk förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område.


Sveriges Advokatsamfund  har till uppgift att granska så att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta olika disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.